01-11-2013 - Grand Café de Bosbaan - Amsterdam

Verzorgd door: Queen Trijntje

 

Op 1 november ’13 werden alle Birdies om 10.30 uur uitgenodigd voor een lunch bij Grand Café de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk zou deze lunch zoals gewoonlijk, in december plaats vinden maar Margret heeft in december nog een leuk uitje voor ons in petto. De lunch was bedoeld om het jaar 2013 af te sluiten, kascontrole  en  alvast de maanden van 2014 in te delen aan Birdies die weer met leuke ideeën zouden komen. Het was een drukte van jewelste op het grote parkeer terrein voor het Grand Café. Gratis parkeren aan de rand van Amsterdam dat wil iedereen wel natuurlijk, dus het was zoeken naar een plekje. Uiteindelijk vond iedereen een vrije plek en langzaamaan druppelden de Birdies binnen. Toen ook  Puck  gearriveerd was en met gejuich begroet,  nam Queen Trijntje het woord.

Queen Trijntje stelde voor om € 7,50 per persoon in de clubkas te storten.  Maar de Birdies vonden € 10,- een beter bedrag. Aldus werd besloten. De uitvraag wie welke maand voor zijn rekening wilde nemen in het nieuwe jaar verliep vlot en zo hebben we  weer een spannend  jaar in het verschiet.. Iedereen was het erover eens dat we een leuk en gezellig jaar achter de rug hebben en de nieuwe leden een aanwinst zijn voor onze groep. De kas werd gecontroleerd door Nynke en Diny en in orde bevonden. We konden aan de lunch beginnen.

 

Tijdens de heerlijke lunch werd besloten om de boswandeling die we nog hadden willen maken, niet door te laten gaan vanwege het slechte weer. Na de lunch werd  afscheid genomen en ging iedereen weer huiswaarts.

 

 

 

 

 

Verslag door: Tiny ( webmaster )